จ่ายค่าโฆษณา facebook ,Google เสียภาษีอย่างไร ? 

จ่ายค่าโฆษณา facebook ,Google เสียภาษีอย่างไร ? 

จ่ายเงินค่าโฆษณาให้ Facebook กับ Google เป็นรายจ่ายธุรกิจได้หรือไม่

ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจทั่วไปหรือธุรกิจที่เป็นนิติบุคคลรูปแบบของธุรกิจเป็นแบบไหน หากเป็นบุคคลธรรมดาแล้วเลือกหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาตามอัตราที่กฎหมายกำหนด รายจ่ายค่าโฆษณาจะไม่สามารถใช้เป็นค่าใช้จ่ายได้ เพราะรวมอยู่ในอัตราเหมาไปเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าหากเลือกหักค่าใช้จ่ายตามจริง แบบนี้ถือเป็นค่าใช้จ่ายได้ ซึ่งจะต้องขอใบกำกับภาษีรูปแบบเต็มจาก Facebook หรือ Google เพื่อเป็นหลักฐานในการยื่นต่อสรรพากร ซึ่งเว็บไซต์เหล่านี้มีบริการนี้อยู่แล้ว

บัญชีค่าใช้จ่ายในการลงโฆษณา Facebook กับ Google นำส่งสรรพากรได้อย่างไร

  • มีหลักฐานชัดเจน และพิสูจน์ได้

หลักฐานที่ใช้แสดงต่อสรรพากร ทั้งใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบของค่าโฆษณาที่จ่าย และเอกสารช่องทางในการชำระเงินให้กับทาง Facebook หรือ Google สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ การจ่ายเงินโดยส่วนใหญ่มักใช้บัตรเครดิต ซึ่งถ้าใช้เป็นบัตรเครดิตของนิติบุคคลบริษัทก็จะสามารถตรวจสอบได้ง่ายและสะดวก แต่หากใช้บัตรเครดิตส่วนตัวของพนักงานหรือกรรมการบริษัท ก็สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้เช่นกัน ต้องแนบเอกสารทำสรุปรายการเบิกจ่าย โดยอ้างอิงจากหลักฐานในการจ่ายเงินของผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น Statement บัตรเครดิตของพนักงานหรือกรรมการ เพื่อให้สามารถพิสูจน์หลักฐานช่องทางการชำระเงินตามที่ระบุไว้ว่าจ่ายค่าอะไร มีค่าโฆษณาส่วนไหน แคมเปญใดบ้าง

  • ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือเปล่า

              ไม่ต้องหัก ณ ที่จ่าย เพราะกฎหมายไม่ได้ระบุไว้ให้หักภาษี ณ ที่จ่ายนั่นเอง (เงินได้ค่าโฆษณาถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(8) ซึ่งกฎหมายไม่ได้กำหนดไว้ ไม่ระบุไว้ถือว่าไม่ต้องหัก กฎหมายบังคับให้หัก ณ ที่จ่าย เฉพาะ 40(2)-(6) เท่านั้น

นอกเหนือจากการโฆษณาผ่านทาง Facebook และ Google แล้ว วิธีนี้สามารถทำได้กับค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้กับบริษัทในต่างประเทศได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นInstagram , web service ต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาปรับปรุงระบบจัดเก็บภาษี ที่เกี่ยวข้องกับบริการด้านออนไลน์ที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะสามารถจัดเก็บภาษีได้สอดคล้องกับธุรกิจแต่ละประเภทได้

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : จ่ายค่าโฆษณา Facebook ,Google เสียภาษีอย่างไร

อ้างอิง : จ่ายค่าโฆษณา facebook ,Google เสียภาษีอย่างไร ? – Taokaemai.com

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart