จุดผิดพลาดที่ทำให้ผู้ประกอบการเสียภาษีมากกว่าที่ควร

จุดผิดพลาดที่ทำให้ผู้ประกอบการเสียภาษีมากกว่าที่ควร

จุดผิดพลาดที่ทำให้ผู้ประกอบการเสียภาษีมากกว่าที่ควร

1. การทำธุรกิจในรูปแบบบุคคลธรรมดา

เนื่องจากการทำธุรกิจในรูปแบบบุคคลจะมีอัตราภาษีเสียตามอัตราขั้นบันได 0%-35% ซึ่งหากกิจการมีรายได้มากก็อาจจะเสียมากขณะที่นิติบุคคลเสียภาษีอยู่ที่ 15%-20%

2. เอกสารหลักฐานค่าใช้จ่ายไม่ครบถ้วน

หากกิจการไม่มีการเก็บบิลค่าใช้จ่ายที่ถูกต้องก็จะไม่สามารถนำค่าใช้จ่ายนั้นมาเบิกได้ทำให้กิจการมีค่าใช้จ่ายที่ลดลงและเสียภาษีมากขึ้น

3. ไม่มีการจ้างนักบัญชี

การที่กิจการไม่มีนักบัญชีภายในกิจการ ก็อาจทำให้การเก็บเอกสารค่าใช้จ่าย บิลต่างๆนั้นไม่สมบูรณ์ทำให้ไม่สามารถนำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้

 

อ้างอิง : https://www.facebook.com/bunchee.easy/posts/2627835197438839

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart