จะทำที่โชว์รถเพื่อขายต้องได้รับอนุญาตด้วยนะ !!!

จะทำที่โชว์รถเพื่อขายต้องได้รับอนุญาตด้วยนะ !!!

 

จะทำที่โชว์รถเพื่อขายต้องได้รับอนุญาตด้วยนะ

  1. ผู้ประกอบการยื่นแบบขออนุญาตกับกรมสรรพสามิตในพื้นที่
  2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อความในคำขอและตรวจเอกสารประกอบการขออนุญาตว่าถูกต้องมั้ย
  3. เจ้าหน้าที่ไปตรวจแสดงรถยนต์เพื่อขายของผู้ขออนุญาต
  4. สรรพสามิตพื้นที่ทำการพิจารณาการอนุญาต
  5. เจ้าหน้าที่มอบใบอนุญาตให้จัดทำ ”ให้มีสถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย” หรือสถานที่โชว์รถเพื่อขาย แก่ผู้ประกอบการ

 

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : จะทำที่โชว์รถเพื่อขายต้องได้รับอนุญาตด้วยนะ

อ้างอิง : https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298978.pdf

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart