ค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ แบบไหนจะเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้

ค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ แบบไหนจะเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้

 

ค่าใช้จ่ายต่างประเทศจะสามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ก็ต่อเมื่อเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1.รายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการ

2.รายจ่ายเพื่อหากำไรหรือกิจการโดยเฉพาะและพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุผลอันสมควรที่จะจ่ายรายการรายจ่ายนั้น

3.รายจ่ายที่สามารถพิสูจน์ผู้รับเป็นผู้ใดได้

รายจ่ายค่าเดินทางของกรรมการผู้จัดการบริษัทกรณีไม่มีรายงานการประชุมที่อนุมัติให้เดินทางและเมื่อเดินทางกลับมาก็ไม่มีรายละเอียดรายงานการเดินทางและไม่มีเอกสารอื่นใดเป็นหลักฐานว่าเดินทางไปในกิจการ ซึ่งใช้จ่ายในการเดินทางไปในเรื่องส่วนตัวของกรรมการผู้นั้น มิใช่รายจ่ายเพื่อหากำไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะ บริษัทย่อมไม่มีสิทธินำมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ หัวใจหลักคือต้องมีการขออนุมัติการเดินทางและมีหลักฐานว่าไปทำงานจริง

ประเด็นภาษี

  • ใบเสร็จค่าตั๋วเครื่องบิน / ค่าที่พักออกใบชื่อผู้เดินทาง

กรณีที่ใบเสร็จออกในชื่อผู้เดินทางแทนชื่อของกิจการนั้น สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีของกิจการได้ ก็ต่อเมื่อสามารถพิสูจน์ได้ว่ารายจ่ายนั้นเป็นรายจ่ายของกิจการ วิธีพิสูจน์ เช่น เอกสารอนุมัติการเดินทางไปต่างประเทศของผู้เดินทางดังกล่าว และเหตุผลที่จำเป็นในการเดินทางไปต่างประเทศ

 

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : ค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ แบบไหนจะเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้

อ้างอิง : https://www.facebook.com/cpdtutor/posts/5230231180381449

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart