ค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมสำหรับคนซื้อบ้าน

ค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมสำหรับคนซื้อบ้าน

  1. ค่าจอง ทำสัญญา เงินผ่อนดาวน์

ค่าใช้จ่ายก้อนนี้รวมๆแล้วใช้เงินประมาณ 10-20% แล้วแต่โครงการบ้านจะกำหนดมา โดยจะเริ่มจากเงินจองและเงินทำสัญญาก่อน หลังจากนั้นจะเป็นเงินดาวน์ ซึ่งถ้าเป็นบ้านที่ยังไม่ก่อสร้างก็สามารถผ่อนดาวน์เป็นงวดๆได้

  1. ค่าใช้จ่ายในการขอสินเชื่อ

                2.1. ค่าทำเนียมยื่นกู้ หรือค่าให้บริการสื่อ

ค่าธรรมเนียมจะอยู่ที่ 0-1 % ของวงเงินกู้ ซึ่งบางธนาคารอาจจะมีการ “เว้น”การเก็นค่าธรรมเนียมยื่นกู้

                2.2. ค่าสำรวจและประเมินหลักประกัน

คิดค่าธรรมเนียมเป็นอัตรา 0-0.5 % ของราคาประเมินสินทรัพย์ หรือแล้วแต่ธนาคารและข้อตกลงระหว่างโครงการกับธนาคาร

อย่าลืมดอกเบี้ยและข้อเสนออื่นๆของแต่ละธนาคาร เพราะอาจจะได้อย่างเสียอย่างก็ได้ ต้องคำนวณดอกเบี้ยเข้าไปด้วย ถึงจะรู้ว่าคุ้มค่าหรือไม่

                2.3. ประกันสินเชื่อบ้าน(ถ้ามี)

ธนาคารไม่ได้บังคับว่าจะต้องทำประกันนี้ เพราะการประกันสินเชื่อบ้านก็เหมือนกับประกันชีวิต ถ้าผู้ขอสินเชื่อหลักเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรจนกระทบกับการผ่อนบ้าน บริษัทประกันจะคุ้มครองตามวงเงินกู้นั้น ทำให้ครอบครัวไม่ต้องแบกภาระหนี้สินแบบเต็มๆ

  1. ค่าประกันบ้าน

                3.1. ค่าประกันอัคคีภัย

ค่าประกันอัคคีภัย เป็นประกันที่คุ้มครองความปลอดภัยของตัวบ้าน ในกรณีเกิดไฟฟ้าลัดวงจร แก๊สรั่ว ไฟไหม้ ซึ่งเป็นสิ่งที่กฎหมายบังคับว่าต้องทำ โดยยอดจะอยู่ที่ 0.1% ของราคาบ้าน

                3.2. ค่าประกันภัยพิบัติ

ประกันภัยพิบัติเป็นทางเลือกเสริม ไม่ได้บังคับให้ทำ เพื่อป้องกันความสูญเสียอันเกิดจากอุทกภัย น้ำท่วม แผ่นดินไหว เป็นต้น โดยประกันส่วนนี้จะจ่ายค่าสินไหมชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบ้านของเรา โดยประกันภัยพิบัติจะทำเป็นรายปี และมีเบี้ยประกัน ไม่เกิน 0.5%

  1. ค่าใช้จ่ายวันโอนกรรมสิทธิ์กับกรมที่ดิน

                4.1. ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์

เป็นค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่าย ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ จะต้องจ่ายเป็นจำนวน 2% ของราคาประเมินจากกรมที่ดิน ซึ่งส่วนใหญ่ทางผู้ซื้อและผู้ขายจะทำการตกลงร่วมกันโดยจ่ายชำระค่าโอนคนละครึ่ง

                4.2. ค่าจำนอง 1% ของเงินจำนองหรือจำนวนเงินกู้

ส่วนมากทางธนาคารจะคิดค่าจดจำนองเมื่อกู้ผ่านเป็นมูลค่า 1% ของมูลค่าที่จำนองหรือจำนวนเงินที่กู้ทั้งหมด เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้

                4.3. ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของราคาขาย แต่ไม่เกิน 10,000 บาท

  1. ค่าใช้จ่ายวันโอนกรมมสิทธิ์ ที่ต้องจ่ายกับผู้พัฒนาโครงการ

                5.1. ค่าเงินกองทุน(ถ้ามี)

ถ้าหากใครซื้อคอนโดฯ ผู้ซื้อจะต้องจ่ายเงินค่ากองทุนให้แก่ผู้พัฒนาโครงการ โดยจะชำระเพียงครั้งเดียวในวันโอนกรรมสิทธิ์ และคิดราคาต่อตารางเมตร

                5.2. ค่าส่วนกลาง

จะเกิดกับบ้านจัดสรรและคอนโดฯ ผู้อยู่อาศัยจะต้องจ่ายค่าส่วนกลาง เพื่อเป็นค่าดูแลต่างๆที่ใช้ร่วมกันกับผู้อยู่อาศัยคนอื่นๆ เช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สระว่ายน้ำ สวนสาธารณะ ลักษณะในการจัดเก็บจะคิดตามตารางเมตรสำหรับคอนโด และตารางวาสำหรับบ้าน ส่วนใหญ่จะเก็บกันเป็นรายปี และเมื่อเข้ามาใหม่จะเก็บล่วงหน้า 2-3 ปี

                5.3. ค่าติดตั้งและประกันมิเตอร์น้ำ-ไฟ

ค่าใช้จ่ายส่วนนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของการประปาและการไฟฟ้าที่รับผิดชอบในพื้นที่นั้น ทางเจ้าของโครงการที่เราจะซื้อจะเป็นคนจ่ายให้ล่วงหน้าแล้วเรียกเก็บภายหลังตามอัตราที่ราชการกำหนด

อ้างอิง : https://www.moneybuffalo.in.th/debt/costs-to-buy-house

https://www.home.co.th/hometips/topic-12764

https://www.ddproperty.com/คู่มือซื้อขาย/ประมาณการค่าใช้จ่ายเบื้องต้น-สำหรับการซื้อบ้านหลังแรก-5363

https://www.krungsri.com/th/plearn-plearn/เตรียม-ค่าใช้จ่าย-มือใหม่-ซื้อบ้าน

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart