ค่าโสหุ้ย คืออะไร

ค่าโสหุ้ย คืออะไร

ค่าโสหุ้ย (Overhead Cost) คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผลิตสินค้าและบริการ เป็นต้นทุนแฝงที่ผู้ประกอบการจะต้องปรับให้ค่าโสหุ้ยลดลง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจและลดภาระค่าใช้จ่ายจิปาถะต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ซึ่งโสหุ้ยที่ดีจะต้องมีค่าน้อย เพราะถ้าโสหุ้ยมากๆจะทำให้ธุรกิจเสี่ยงต่อการขาดทุน จึงมักนำโสหุ้ยที่เป็นต้นทุนคงที่มาปรับให้เป็นต้นทุนผันแปรนั่นเอง

ค่าโสหุ้ยการผลิต

อันที่จริงถ้าให้พูดกันแบบเข้าใจง่ายๆตามหลักการทำบัญชี ค่าโสหุ้ยก็คือค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการ โดยผู้ประกอบอาจจะควบคุมหรือไม่ได้ควบคุมก็ได้ แต่นั่นหมายถึงการบริหารงานที่ไม่เป็นระบบ เพราะค่าใช้จ่ายคือต้นทุนของกิจการผู้ประกอบจึงจะต้องพยายามหาวิธีให้ค่าโสหุ้ยน้อยลดมากที่สุด เพื่อผลกำไรที่คาดหวังไว้ประสบความสำเร็จนั่นเอง ยกตัวอย่างค่าโสหุ้ยในธุรกิจทั่วไป มีดังนี้

 • ค่าใช่จ่ายที่เกิดจากการขนส่ง เช่น รถส่งของจะมีค่าอะไหล่ ถือเป็นค่าโสหุ้ยเพราะไม่รู้ว่ารถจะเสียเมื่อไหร่
 • ค่าอุปกรณ์สำนักงาน เช่น กระดาษเอกสาร เพราะไม่อาจคิดได้ว่าจะต้องใช้เดือนละกี่แผ่น
 • ค่าส่วย ค่าใบสั่ง เกิดจากการขับรถผิดกฎระเบียบจราจร ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นมา
 • ค่าบริการลูกค้าและความสะดวกในการดำเนินกิจการ เช่น ค่าน้ำชา ค่าแป๊ะเจี๊ยะ ค่าใต้โต๊ะ
 • ค่าโทรศัพท์ติดต่อลูกค้า ค่าเข้าพบลูกค้า ถึงจะประเมินการไว้ได้แต่พอเอาเข้าจริงก็เกินงบที่ตั้งไว้นั่นคือค่าโสหุ้ย
 • ฯลฯ

แล้วอะไรบ้างที่ไม่ใช่ค่าโสหุ้ย

อย่างที่แนะนำไปข้างต้นว่าค่าโสหุ้ย คือ ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนแฝงที่ไม่อยากคาดเดาได้100% ทำให้ทุกคนคิดว่างั้นค่าใช้จ่ายทุกอย่างในบริษัทคือค่าโสหุ้ยทั้งหมดน่ะสิ ใครคิดแบบนี้ก็คิดถูกมาแล้วประมาณ 95% แต่จะพามาเปลี่ยนความคิดเพราะว่าที่จริงแล้วจะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เราไม่ได้เรียกว่าค่าโสหุ้ย นั่นก็คือ ต้นทุน มีอะไรบ้างมาดูกัน

 • เงินเดือนลูกจ้าง , พนักงานบริษัท , บุคลากรภายในองค์กร
 • ค่าวัตถุดิบที่นำไปใช้ในการผลิต เรียกว่า ต้นทุนการผลิต
 • ค่าน้ำ ค่าไฟ ฯลฯ

ต้นทุนการผลิตแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ

 1. วัตถุดิบทางตรง (Direct Materials) คือ ต้นทุนที่สามารถระบุได้ว่าใช้วัตถุดิบในการผลิตสินค้าตัวใดตัวหนึ่งในปริมาณและต้นทุนเท่าไหร่
 2. ค่าแรงทางตรง (Direct Labor) คือ ค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับพนักงานภายในกิจการที่มีหน้าที่เปลี่ยนวัตถุดิบเป็นสินค้าสำเร็จรูป
 3. ค่าใช้จ่ายในการผลิต (Manufacturing Overhead) หรือค่าโสหุ้ยการผลิต คือ ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนนอกเหนือจากวัตถุดิบและค่าแรงทางตรง เช่น วัตถุดิบทางอ้อมและค่าแรงทางอ้อม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณูปโภค ค่าเสื่อมราคาจากสินทรัพย์ถาวรในกิจการ

วิธีคำนวณค่าโสหุ้ย

การคิดค่าโสหุ้ยจะต้องใช้ข้อมูลเก่ามาประมาณการว่าควรใช้ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ประมาณเท่าไหร่ โดยคิดจากค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองต่างๆมารวมกันภายใน 1 เดือนว่ามีค่าใช้จ่ายไปทั้งหมดกี่บาท แล้วจึงเอาผลผลิตมาหารเพื่อหาค่าใช้จ่ายที่กิจการต้องนำมาคิดต้นทุนในการผลิต ยกตัวอย่างง่ายๆดังนี้

 • ค่าน้ำมันเดือนละ 2,00 บาท / เดือน
 • ค่าอะไหล่เดือนละ 3,000 บาท / เดือน
 • ค่าใบสั่งเดือนละ 1,000 บาท / เดือน
 • ค่าประกันภัยรถยนต์เดือนละ 2,000 บาท / เดือน

โจทย์ : จงหาค่าโสหุ้ยว่าค่าขนส่งต่อเดือน/ต่อรถขนส่งสินค้าสามคัน มีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่
วิธีทำ : นำค่าใช้จ่ายทั้งหมดมารวมกันเท่ากับ 8,000 บาท ต่อรถขนส่งสินค้า 3 คัน จะได้ค่าโสหุ้ยของรถขนส่งสินค้าเท่ากับ 2,666.67 บาท/คัน

อ้างอิง : https://www.myaccount-cloud.com/Article/Detail/88585

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart