ค่าขนส่งเมื่อขายของใน Shopee

ค่าขนส่งเมื่อขายของใน Shopee

ค่าขนส่งเมื่อขายของใน Shopee

  1. ค่าขนส่งที่ลูกค้าจ่าย

ถือเป็นรายได้ของร้านค้า เพราะทาง Platform ไม่ได้ออกใบเสร็จค่าขนส่งให้กับลูกค้าที่มาซื้อของ โยนหน้าที่ในการออกใบเสร็จค่าขนส่งให้เป็นหน้าที่ของร้านค้าดังนั้นค่าขนจึงเป็นรายได้ของร้านค้า

  1. ค่าขนส่งที่ร้านค้าจ่ายให้กับบริษัทขนส่ง

สามารถนำมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้ของร้านค้าได้

  1. ค่าขนส่งที่ทาง Platform ช่วยออก

ร้านค้าเมื่อได้รับเงินสนับสนุนค่าขนส่งจะต้องบันทึกเป็นรายได้เพื่อนำมารวมในการคำนวณภาษีเงินได้

เงินสนับสนุนที่ได้รับ ไม่ถือเป็นการขายสินค้าหรือให้บริการดังนั้นไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

อ้างอิง : https://www.facebook.com/welovebunchee/photos/pcb.1785608418267351/1785593168268876

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart