คลอดลูกคนที่ 2 ขึ้นไปเพิ่มลดหย่อนบุตรเป็น 60,000 บาท

คลอดลูกคนที่ 2 ขึ้นไปเพิ่มลดหย่อนบุตรเป็น 60,000 บาท

เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่า จากมาตรการกระตุ้นการมีบุตรทำให้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการลดหย่อนบุตรตั้งแต่คนที่ 2 เป็นต้นไป โดยแบ่งเป็น 3 กรณีคือ

  1. ลูกที่เกิดมาแล้วก่อนหน้าปี 2561
  2. ลูกคนที่ 2 เป็นต้นไปที่เกิดตั้งแต่ปี 2561
  3. ลูกคนที่เราตั้งท้องและมีค่าฝากครรภ์ค่าคลอดตั้งแต่ปี 2561

 

กรณีที่ 1 ลูกที่เกิดมาแล้วก่อนหน้าปี 2561

 

เดิม ให้หักลดหย่อนได้คนละ 30,000 และใช้สิทธิได้ไม่เกิน 3 คน

กฎใหม่ ให้หักลดหย่อนได้คนละ 30,000 แต่สามารถลดหย่อนได้ไม่จำกัดจำนวนคน

 

กรณีที่ 2 ลูกคนที่ 2 เป็นต้นไปที่เกิดตั้งแต่ปี 2561 และปีต่อๆ ไปถัดจากนี้

 

เดิม ให้หักลดหย่อนได้คนละ 30,000 และใช้สิทธิได้ไม่เกิน 3 คน

กฎใหม่ ให้หักลดหย่อนได้คนละ 60,000 แต่สามารถลดหย่อนได้ไม่จำกัดจำนวนคน

 

กรณีที่ 3 ลูกคนที่เราตั้งท้องและมีค่าฝากครรภ์ค่าคลอดตั้งแต่ปี 2561 และปีต่อๆ ไปถัดจากนี้

เดิม ค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร ไม่สามารถหักลดหย่อนได้

กฎใหม่ ค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร ให้หักลดหย่อนได้ 60,000 ต่อการท้อง 1 ครั้ง ไม่ว่าใน 1 ปีจะคลอดลูกกี่ครั้งก็ตาม

ทุกกรณีที่กล่าวมานี้ จะต้องมีเงื่อนไขว่า ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ก็หมายความว่าต้องเป็นลูกของพ่อแม่ที่จดทะเบียนสมรสกัน และในการนับลำดับบุตร ให้นับลำดับของลูกทุกคนไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตาม

ถ้าเป็นการรับบุตรบุญธรรม จะใช้สิทธิลดหย่อนบุตร 60,000 บาทได้เฉพาะกรณีการนับจำนวนบุตรรวมกับบุตรที่แท้จริงตามสายเลือดแล้วไม่เกิดบุตรคนที่ 3 เท่านั้น

เอกสารที่ต้องใช้เพื่อขอสิทธิลดหย่อนค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร

ใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าพ่อหรือแม่ได้จ่ายค่าฝากครรภ์และค่าคลอดลูก

กรณีตั้งครรภ์ในปีนี้และคลอดในปีหน้า ก็สามารถใช้สิทธิได้ในแต่ละปีที่มีการจ่ายเงิน แต่เมื่อรวมกันแล้วจะใช้สิทธิได้ไม่เกิน 60,000 บาทต่อการตั้งครรภ์ 1 ครั้ง ไม่ว่าในแต่ละปีจะมีการตั้งครรภ์หรือการคลอดกี่ครั้งก็ตาม

จากมาตรการลดหย่อนภาษีนี้ รัฐบาลก็หวังว่าจะสามารถกระตุ้นให้ประชาชนมีลูกเพิ่มขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาที่ประชากรแรงงานลดลงและมีผู้สูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆ

 

อ้างอิง : https://www.wangpaan.com/content/5297/0019

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart