คนละครึ่งกับการเสียภาษี

คนละครึ่งกับการเสียภาษี

ก่อนอื่น ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าไม่ว่าจะเข้าร่วมนโยบายคนละครึ่งไหมบุคคลมีรายได้ก็ต้องเสียภาษีให้ถูกต้องโดยหลักการ คือ ให้ดูก่อนว่า ร้านของเรามีรายได้จากไหน

  1. รายได้จากคนที่ไม่ได้ใช้คนละครึ่ง
  2. รายได้จากคนที่ใช้คนละครึ่ง (ลูกค้าจ่าย)
  3. รายได้จากคนละครึ่ง (รัฐสมทบ)

รายได้ทั้งหมดจะเป็นรายได้ที่เข้าบัญชีหลัก ๆ คือ

  1. บัญชี ถุงเงิน ที่เป็นแอพ (คนละครึ่ง)
  2. บัญชี ธนาคาร หรือ เงินสดของเรา (ส่วนอื่น)

1.ประเด็นนี้ไม่ได้เกี่ยวกับภาษีแต่เป็นเรื่องที่ธนาคารจะส่งข้อมูลให้สรรพากรโดยบัญชีจากแอป ถุงเงิน และบัญชีธนาคารที่เราเปิดอยู่ พวกนี้ถ้าเข้าเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด คือ

กรณีที่มีบัญชีธนาคาร หรือ E-Wallet ที่เข้าเงื่อนไข

  1. ยอดเงินเข้าตั้งแต่ 3,000 ครั้งต่อปีขึ้นไป
  2. ยอดเงินเข้า 400 ครั้งและยอดรวม 2 ล้านบาทขึ้นไป

กรณีแรกไม่สนใจจำนวนเงิน กรณีที่สองต้องดูทั้งจำนวนครั้งและจำนวนเงินด้วยดังนั้น กรณีของแอป ถุงเงิน นั้น

ถ้าหากเข้าข่าย E-wallet ที่กฎหมายกำหนดก็ถือว่ามีหน้าที่ส่งข้อมูลให้สรรพากรเช่นเดียวกันตรงนี้คือประเด็นแรกทีต้องระวังแม้ว่าจะไม่ถูกตรวจสอบหรือเก็บภาษีทันที แต่นี่คือข้อมูลส่วนที่บอกว่าเรามีธุรกรรมแบบไหน ?

2.สิ่งที่ต้องทำต่อคือ รวบรวมรายได้ทั้งหมดที่พูดมาโดยแยกเป็นประเด็นส่วนที่เกี่ยวข้องก่อน ดังนี้

เอารายได้ทั้งหมด มาเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยศึกษาวิธีคิดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้เป็นเงินได้จากการทำธุรกิจ

มักจะเป็นประเภทที่ 8 กรณีที่ขายอาหารเครื่องดื่ม เลือกหักเหมาได้ 60% หรือตามจริงหลังจากนั้นก็ทำความเข้าใจ

วางแผนและลดหย่อนกันไปตามเรื่องราว

3.แต่ที่ต้องระวัง คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มตรงนี้จะดูจากรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทในปีไหน? โดยดูจากรายได้ยอดรวมที่ได้รับ

รวมหมดทุกกรณีทั้งที่เป็นคนละครึ่งและไม่ใช่ถ้าหากในระหว่างปี 2563 นี้มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทแล้วแน่ ๆ

สิ่งที่ต้องทำ คือ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มให้ถูกต้องและยื่นเสียภาษีมูลค่าเพิ่มรายเดือนอย่างเข้าใจแต่ถ้ารายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทในปีนี้ สิ่งที่ทำคือกลับไปที่ข้อ 2 เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพียงเท่านี้ก็น่าจะสบายใจได้ว่าเราทำถูกต้องแล้ว

สรุปอีกที สิ่งที่ต้องทำทั้งหมด คือ แยกบัญชีรายได้ให้ชัดจัดการบัญชีธนาคารและ E-wallet ให้ดีคำนวณภาษีให้เป็น

ทั้งภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม จัดการเรื่องต้นทุน กำไรและมองเห็นทางไปของธุรกิจต่อจากนี้ภาษีไม่ใช่เรื่องที่ต้องหนีแต่เป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจเพื่อที่กำไรทั้งหมดของเรานั้นจะได้ไม่ต้องสูญเสียไปแบบเปล่า ๆ

 

อ้างอิง : https://www.facebook.com/TaxBugnoms/photos/a.192327474126010/5466532663372105

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart