ขาย Invite Clubhouse (คลับเฮ้าส์) แบบนี้เราต้องเสียภาษีไหม ?

ขาย Invite Clubhouse (คลับเฮ้าส์) แบบนี้เราต้องเสียภาษีไหม ?

ขาย Invite Clubhouse (คลับเฮ้าส์) แบบนี้เราต้องเสียภาษีไหม ?

1.Clubhouse คืออะไร?

Clubhouse เป็น Social Media รูปแบบหนึ่ง โดยมีจุดเด่นอยู่ที่การพูดคุยผ่านเสียงในห้อง (Room) โดยมีผู้สร้างห้อง (Mod) เป็นคนดำเนินรายการ และกำกับการพูดคุยในห้องนั้นๆ และคนที่เข้าฟังสามารถยกมือเพื่อแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันได้ แต่ประเด็นที่ฮอตฮิต ณ ตอนนี้คือ ยังไม่สามารถเล่นได้ทุกคน (แม้จะโหลดได้ก็ตาม) ใครจะเล่นได้นั้น ต้องมีการ Invite จากเพื่อนที่เล่นอยู่เสียก่อน ถึงเข้าไปเล่นได้ จึงเป็นที่มาของการซื้อขาย Invite ใน Clubhouse

2.โดยปกติแล้ว สิทธิ์ในการ Invite เป็นสิทธิ์ที่ให้กันฟรี ๆ ระหว่างผู้เล่น กับ เพื่อนที่อยากชักชวนเข้ามา แต่บางคนเริ่มนำมาใช้ซื้อขายเพื่อหารายได้เพิ่มโดยมีตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพัน ขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดตอนนั้น

ประเด็นที่เกิดขึ้นคือ การขายแบบนี้ ถือเป็นรายได้ใช่ไหม และต้องเสียภาษีใช่หรือเปล่า ผมลองวิเคราะห์ในมุมของตัวเองดูก็พบว่าการซื้อขายบัญชีแบบนี้ ย่อมถือเป็นเงินได้ตามกฎหมายเพราะเราได้เงินมา ซึ่งเข้านิยามของคำว่าเงินได้ (มาตรา 39)

แต่สิ่งที่พอจะทำให้ยังไม่ต้องเสียภาษี นั่นคือ การที่มีกฎหมายยกเว้นเงินได้ไว้ไม่ให้ต้องเสียภาษีโดยกรณีการขายแบบนี้ อาจจะเข้าเค้าว่าเป็นการขายสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไรจึงได้รับสิทธิ์ยกเว้นไม่ต้องนำมาคำนวณภาษี (มาตรา 42(9)) แต่อย่างไรก็ตามถ้าหากมีการทำในลักษณะเกินกว่าสิ่งที่ตัวเองมี เช่น มีการซื้อ invite มาขายต่อ หรือเปิดบัญชีมาเพื่อขายอันนี้อาจจะไม่เข้าเค้าการยกเว้นของกฎหมายได้ครับเพราะเริ่มมีลักษณะของธุรกิจ (มุ่งค้า) และหากำไรในที่สุด

3.โดยสรุปถึงตรงนี้ในมุมของภาษีคงจะไม่ต้องเสีย แต่ในมุมของความสมควรนั้นอาจต้องพิจารณากันอีกทีว่าควรทำไหม?

อ้างอิง : https://www.facebook.com/TaxBugnoms/posts/5763674716991230

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart