ขายเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าตามตลาดนัด หรือ ไลฟ์สดขาย Online เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอย่างไร ?

ขายเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าตามตลาดนัด หรือ ไลฟ์สดขาย Online เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอย่างไร ?

 

ทุกคนคงเคยได้ยินคำว่า เมื่อมีรายได้จะต้องเสียภาษี” แต่สิ่งที่ทำให้พ่อค้า แม่ค้าหลายคน ไม่ได้ทำการยื่นภาษีให้ถูกต้องเพราะ อาจจะยังไม่แน่ใจว่า รายได้ที่ได้รับ หรือ ยอดขายที่มีในแต่ล่ะเดือนนั้นถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีหรือยัง ?

ต้องรู้ก่อนว่า รายได้จาการขายของ เป็นรายได้ประเภทไหน ?

บอกก่อนว่า รายได้ที่ได้รับจากการขายของ ไม่ว่าจะเป็นการขายของแบบซื้อมาขายไป (กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง เป็นต้น ) การขายของออนไลน์เป็น เงินได้ประเภทที่ 8 เงินได้ 40 (8) และเป็นเงินได้ที่ไม่ได้รับการยกเว้นภาษี หมายความว่า คุณจะต้องยื่นภาษีและเสียภาษีที่ถูกต้องตาที่กฎหมายกำหนด

แต่ถึงอย่างนั้น สรรพากรและภาษีก็ไม่ได้ใจร้ายกับพ่อค้าแม่ค้าอย่างที่คิด เพราะคุณสามารถเลือกหักค่าใช้จ่ายได้ 2 ช่องทาง (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น) ไม่ว่าจะเป็น การหักค่าใช้จ่ายตามจริง หรือ การหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่ง

หากเลือกค่าใช้จ่ายแบบเหมา ไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานค่าใช้จ่ายเพราะกฎหมายให้สิทธิเหมาค่าใช้จ่ายตามยอดขายที่เกิดขึ้นในอัตรา 60% ของยอดขาย

หากเลือกหักค่าใช้จ่ายตามจริง จะต้องมีหลักฐานค่าใช้จ่ายในการยื่นภาษีด้วย

อย่างไรก็ดี สำหรับกรณีซื้อมาขายไป กฎหมายยังได้กำหนดวิธีการคำนวณภาษีแบบเหมาจากยอดขายในอัตรา 0.5% อีกวิธีด้วย ซึ่งจะต้องนำมาใช้ก็ต่อเมื่อคำนวณแบบเหมาได้ค่าภาษีเกิน 5,000 บาท และค่าภาษีแบบเหมา 0.5% นั้นสูงกว่าวิธีปกติ

ยกตัวอย่าง

ค่าใช้จ่ายเหมา 60% และ มีเฉพาะค่าลดหย่อนส่วนตัว 60,000 บาท มีรายได้ทั้งปีเกิน 60,000 บาท ถึง 525,049 บาท

  • ต้องยื่นแบบภาษีเงินได้ แต่ไม่มีภาษีต้องสงสัย

มีรายได้ทั้งปี 525,050 บาทขึ้นไป

  • ต้องยื่นแบบภาษีเงินได้ และต้องเสียภาษีเริ่มต้น 1 บาท

มีรายได้ทั้งปี 1,000,001 บาท

  • ต้องเสียภาษี 11,500 บาท

มีรายได้ทั้งปี 2,000,000 บาท

  • ต้องเสียภาษี 63,500 บาท

หากมีเอกสารค่าใช้จ่ายจริง เช่น ค่าวัตถุดิบ ต้นทุนการผลิต ต้นทุนสินค้า ค่าขนส่ง ค่าจ้างลูกจ้าง หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขาย และพิสูจน์ได้ว่า มีค่าใช้จ่ายจริงมากกว่าการหักค่าใช้จ่ายเหมา เมื่อนำไปคำนวณภาษีแล้ว สามารถลดจำนวนเงินภาษีที่ต้องเสีย

มีรายได้จากการขายทั้งปีเกิน 1,800,000 บาทขึ้นไป ซึ่งรายรับจากการขายนี้ ไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

  • ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) และเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : ขายเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าตามตลาดนัด หรือ ไลฟ์สดขาย Online เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอย่างไร

อ้างอิง : กรมสรรพากร

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart