ขายคอร์สออนไลน์&หนังสือ เสียภาษีมูลค่าเพิ่มมั้ย ?

ขายคอร์สออนไลน์&หนังสือ เสียภาษีมูลค่าเพิ่มมั้ย ?

 

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการขายคอร์สออนไลน์พร้อมหนังสือคู่มือที่พูดถึงนั้น เป็นการขายราคารวมกัน และมีเนื้อหาเดียวกันกับคอร์ส จะไม่ถือเป็นการขายหนังสือ แต่เป็นการขายคอร์สออนไลน์และแถมหนังสือ เข้าลักษณะเป็นรายได้ที่อยู่ในบังคับที่ต้องสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (ตามมาตรา 77/2 (1) แห่งประมวลรัษฎากร) ในกรณีที่ขายเฉพาะหนังสือคู่มือสอบ ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ตามมาตรา 81(1)(ฉ) แห่งประมวลรัษฎากร)

 

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : ขายคอร์สออนไลน์&หนังสือ เสียภาษีมูลค่าเพิ่มมั้ย 

อ้างอิง : https://www.facebook.com/welovebunchee/posts/1778590162302510

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart