ขายของออนไลน์ เจอสรรพากรเรียกตรวจ

ขายของออนไลน์ เจอสรรพากรเรียกตรวจ

ขายของออนไลน์ เจอสรรพากรเรียกตรวจ

Bank statement

ถ้าเราโดนสรรพากรสงสัย ทางสรรพากรอำนาจในการขอเอกสารที่จำเป็นที่สรรพากรต้องการมาแสดงให้ดู

เจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ประเมินรายได้ตามยอดเงินเข้าบัญชี

ตามกฎหมายแล้ว เจ้าหน้าที่มีอำนาจการประเมินเงินภาษีอากร และแจ้งจำนวนภาษีอากรที่ต้องชำระไปยังผู้ต้องเสียภาษีอากร แต่ผู้เสียภาษีมีสิทธิ์ที่จะอุทรการประเมินนั้นได้

สรุปถ้าโดนตรวจแล้วต้องทำอย่างไร

  • ไปพบเจ้าหน้าที่ตามที่ได้รับจดหมายเรียก
  • ไปขอ Bank statement ธนาคาร

เช็คยอดรายรับใน Bank statement ดูว่ายอดเกิน 1.8 ล้านรึเปล่า

พยายามหารายการที่ไม่ใช่ขายสินค้า การโอนเงินระหว่างบัญชี รายการขอยืมเงิน เพื่อลดยอดรายรับ

เมื่อโดนตรวจสอบ

  • สามารถขอผ่อนชำระได้ 3 งวดพร้อมดอกเบี้ย

แนวทางแก้ไข

  • ทำบัญชีรายรับ-จ่าย และเริ่มวางแผนภาษี
  • แยกบัญชีร้านค้ากับบัญชีส่วนตัวออกจากกัน

อ้างอิง : ขายของออนไลน์ เจอพี่สรรพากรเรียกตรวจ | อบรมบัญชี, เก็บชั่วโมง CPD (iliketax.com)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart