ขายของออนไลน์อย่าลืมจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ขายของออนไลน์อย่าลืมจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

สำหรับใครที่ขายของจะต้องจดทะเบียนพาณิชย์กันทั้งหมด แต่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ถือว่าเป็นส่วนย่อยของทะเบียนพาณิชย์อีกที โดยคนที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จะได้แก่

1.) ร้านค้าที่มีการซื้อขายสินค้าหรือบริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น ร้านออนไลน์, ขายผ่าน Facebook, IG

2.) มีการบริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider : ISP)

3.) มีการให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Web Hosting)

4.) การบริการตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ (E-Marketplace) เช่น Lazada, Shopee, Wemall

ข้อยกเว้น: มีธุรกิจบางรายการที่ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ เช่น หาบเร่ แผงลอย เป็นต้น

การจดทะเบียนพาณิชย์ การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และการจดบริษัท ไม่เหมือนกัน อย่าเข้าใจผิด

ธุรกิจอะไรบ้างที่ต้องจด

 • ธุรกิจที่มีการซื้อ/ขาย/บริการ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ( ร้านออนไลน์,ขายของผ่าน Facebook หรือ Social Media
 • ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ( ISP)
 • ผู้ให้บริการ Web Hosting
 • ผู้ให้บริการตัวกลางในการซื้อขายบนอินเตอร์เน็ต ( Lazada, Kaidee, iTruemart )

วิธีการจดทะเบียน

 • เตรียมสำเนาบัตรปชช + ทะเบียนบ้าน ผู้ประกอบการ
 • แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ ( แบบ ทพ.) และเอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารแนบแบบ ทพ.)
 • Print หน้าแรกของร้านค้าออนไลน์ วิธีการสั่งซื้อ วิธีการชำระเงิน วิธีการส่งสินค้า
 • วาดแผนที่ตั้งร้าน
 • กรณีเป็นนิติบุคคล ( เตรียมเอกสารรับรองบริษัท )
 • เตรียมเงิน 50 บาท ไปจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่สำเนาเขต,เทศบาล,อบต.

กรณีที่ผู้ประกอบการไม่ใช่เจ้าบ้าน

 • หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่หรือสัญญาเช่า
 • สำเนาบัตรปชช. + ทะเบียนบ้าน ของเจ้าของกรรมสิทธิ์

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : ขายของออนไลน์อย่าลืมจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

อ้างอิง  : https://www.iliketax.com/%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%99-facebook-%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%93%e0%b8%b4/

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart