ขายของออนไลน์ต้องเสียภาษีแบบไหน ? ทำถูกต้องถูกใจกรมสรรพากรนะ

ขายของออนไลน์ต้องเสียภาษีแบบไหน ? ทำถูกต้องถูกใจกรมสรรพากรนะ

ขายของออนไลน์ต้องเสียภาษีแบบไหน?

การขายของออนไลน์นั้นหากไม่ได้มีการเปิดหรือจดทะเบียนในรูปแบบบริษัท จะถือเป็นการ
เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และช่วงเวลาที่พ่อค้าแม่ค้าต้องยื่นภาษีจะมีอยู่
2ช่วงดังนี้

ยื่นภาษีสิ้นปี (ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90)ช่วงเดือน ม.ค. มี.ค. เป็นการสรุปรายได้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา
ยื่นภาษีกลางปี (ยื่นแบบ ภ.ง.ด.
94)ช่วงเดือน ก.ค. ก.ย. เป็นการสรุปรายได้ที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีภาษีแรกที่
ผ่านมา โดยที่ ค่าลดหย่อน บางรายการจะถูกหักเหลือครึ่งหนึ่งด้วย เช่น ค่าลดหย่อนส่วนตัวจะลดลงจาก

30,000
เหลือ15,000

ค่าใช้จ่ายที่นามาคิดภาษีสาหรับร้านค้าออนไลน์มีกี่แบบ
?

หักค่าใช้จ่ายตามอัตรา
60%สาหรับร้านค้าออนไลน์ที่ซื้อมา ขายไป ไม่ได้ผลิตเอง
หักค่าใช้จ่ายตามจริง สาหรับร้านค้าที่ผลิตสินค้าเอง แต่กรณีนี้ต้องมีเอกสารที่ต้องใช้ยื่นเยอะมาก

หักค่าใช้จ่ายแบบเหมา คือ คิดภาษี
0.5%หากคุณมีรายได้จากการขายของออนไลน์มากกว่า1,000,000บาท

การลดหย่อน และตารางอัตราภาษี


การลดหย่อนภาษี คือ รายการค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่สรรพากรประกาศให้น ามาหักลบกับรายได้ เพื่อให้เรา

คานวณ รายได้สุทธิ ออกมากและน าไปเปรียบเทียบคิดภาษีกับตารางอัตราภาษี ที่เรามักจะได้ยินว่า คานวณ
ภาษีแบบขั้นบันได

ที่มา
: https://accountingcenter.co/blog/ขายของออนไลน์ต้องเสียภาษีแบบไหน

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart