ขั้นตอนการยื่นภาษีออนไลน์

ขั้นตอนการยื่นภาษีออนไลน์

 

ขั้นตอนการยื่นภาษีออนไลน์

สิ่งที่ต้องเตรียม

  1. หนังสือรับรองเงินเดือน (50 ทวิ) จากนายจ้าง เป็นเอกสารที่ระบุว่าปีนั้นมีรายได้รวมเท่าไหร่ มีการหักชำระกองทุน หรือเงินทุนสำรองต่างๆ
  2. รายการลดหย่อนภาษีที่รวบรวมไว้ตลอดทั้งปี ได้แก่ ค่าเลี้ยงดูบิดา-มารดา, บุตร หรืออุปการะคนพิการ
  3. เอกสารประกอบการลดหย่อนภาษี เพื่อนำมาใช้ในการกรอกแบบฟอร์มยื่นภาษี เช่น จำนวนเงินที่ซื้อกองทุน LTF/RMF, เบี้ยประกันชีวิต, ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าหรือบริการ

ขั้นตอนการยื่นภาษีออนไลน์ด้วยตัวเอง

ปัจจุบันเมื่อถึงช่วงเวลาที่ต้องยื่นภาษี ประชาชนส่วนใหญ่นิยมกรอกยื่นภาษีออนไลน์ เพราะไม่ต้องเดินทางไปต่อคิวที่สำนักงานสรรพากร และสามารถยื่นเอกสารได้ตลอด 24 ชั่วโมง แต่ต้องดำเนินการยื่นภาษีตามระยะเวลาที่กำหนด เช่น ภ.ง.ด. 90/91 จะปิดให้ยื่นประมาณปลายเดือนมีนาคมของทุกปี

 

  1. สร้างรหัสผ่าน

เมื่อต้องการเข้าสู่ระบบการคลิกยื่นภาษีออนไลน์ เข้าสู่เว็บไซต์ www.rdserver.rd.go.th แล้วกดสมัครสมาชิก เพื่อใช้เลขบัตรประชาชนและรหัสผ่านเข้าสู่ขั้นตอนการยื่นภาษีต่อไป แต่หากลืมรหัสผ่าน เตรียมบัตรประชาชนขึ้นมาเพื่อกรอกข้อมูลสร้างรหัสผ่านใหม่

 

  1. เข้าสู่ระบบ

เบื้องต้น คุณต้องทราบว่าตัวเองเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประเภทใด หากมีรายได้จากเงินเดือนบริษัทเพียงอย่างเดียว กรอก ภ.ง.ด. 91 แต่หากมีเงินได้ประเภทอื่นๆ ด้วย กรอก ภ.ง.ด. 90

 

  1. กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

ในหน้าแรกจะพบกับช่องให้กรอก ชื่อ สกุล ที่อยู่ ต้องกรอกข้อมูลที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ เพราะหากสรรพากรต้องการเอกสารเพิ่มเติมจะได้แจ้งกลับมาได้ถูก ช่องให้กรอกสถานภาพการสมรส และกรอกชื่อคู่สมรส พร้อมเลขบัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบ หากคู่สมรสมีเงินได้ก็แยกกันยื่นได้

 

  1. กรอกข้อมูลที่มาของเงินได้ และรายจ่ายเพื่อลดหย่อนภาษี

หลังจากใส่ข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว ก็กรอกข้อมูลแหล่งที่มาของเงินได้ ทั้งเงินเดือนและค่าจ้างต่างๆ รวมถึงข้อมูลค่าใช้จ่ายส่วนตัว ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ค่าเลี้ยงดูอุปการะบิดามารดา ฯลฯ เพื่อนำไปคำนวณภาษี

 

  1. กดบันทึกเพื่อพิมพ์แบบ หรือขอคืนภาษี

เมื่อคุณกรอกข้อมูลครบทุกขั้นตอนแล้ว ให้เลือกว่าจะกดยื่นภาษีทันที หรือบันทึกเพื่อกลับมาแก้ไขอีกครั้ง หากเข้ามาแก้ภายหลังจะต้องกรอกหมายเลขด้านหลังบัตรประชาชน (Lasser ID) พร้อมกับหมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบอีกครั้ง หลังจากยื่นแบบไปแล้ว คุณสามารถชำระภาษีได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด หรือขอคืนภาษีผ่าน PromptPay ได้ หากสรรพากรต้องการเอกสารเพิ่มเติมก็จะแจ้งให้ทราบเป็นจดหมาย SMS หรือ E-mail ที่คุณแจ้งรับข่าวสารไว้

 

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : ขั้นตอนการยื่นภาษีออนไลน์

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/lifestyle/life/2007400

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart