ขยายเพดานตัดหนี้สูญมีประโยชน์อย่างไร

ขยายเพดานตัดหนี้สูญมีประโยชน์อย่างไร

1.ประหยัดภาษีได้มากขึ้น

สามารถนำรายจ่ายในการตัดหนี้สูญมาตัดภาษีได้มากขึ้นช่วยให้ลดภาระภาษีเงนได้นิติบุคคล

2.ลดต้นทุนธุรกิจ

หนี้สูญนอกจากจะเป็นต้นทุนธุรกิจที่ไม่มีใครอยากให้เกิดแต่หากเอามาลดภาษีได้เท่ากับใช้มาตรการภาษีมาประหยัดต้นทุนธุรกิจได้สูงสุด20%

3.ลดค่าใช้จ่ายในการฟ้องคดี

เมื่อมีการขยายเพดานหนี้สูญจำนวนไม่เกิน2แสนบาท เพียงแค่มีหลักฐานการติดตามทวงถามก็เพียงพอ ไม่จำเป็นต้องฟ้องคดี

4.ลดระยะเวลาในการใช้สิทธิภาษี

หนี้จำนวนไม่เกิน 2 ล้านบาท ไม่ต้องรอให้ศาลมีบังคับคดีเพียงแค่ยื่นฟ้องคดีหรือยื่นคำขอเฉลี่ยหนี้และศาลมีคำสั่งรับ

5.ช่วยในการวางแผนภาษี

ในภาวะที่ติดที่การติดตามหนี้เป็นเรื่องยาก การวางแผนภาษีโดยการใช้สิทธิจากการตัดหนี้สูญจะช่วยให้กิจการวางแผนภาษีได้ดียิ่งขึ้น

6.ติดตามหนี้อย่างเป็นระบบ

มาตรการภาษีนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ช่วยให้การพัฒนาแผนงานติดตามหนี้อย่างเป็นระบบและใช้สิทธิทางภาษีได้ด้วย

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : ขยายเพดานตัดหนี้สูญมีประโยชน์อย่างไร

อ้างอิง : https://www.thaigov.go.th/

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart