กู้เงินส่วนตัวมาใช้ในกิจการ ดอกเบี้ยนำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายได้มั้ย

กู้เงินส่วนตัวมาใช้ในกิจการ ดอกเบี้ยนำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายได้มั้ย

ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ต้องการเงินทุนส่วนใหญ่ก็จะไปกู้กับธนาคารเพื่อนำทุนมาใช้ในกิจการ แต่สำหรับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนบริษัทยังไม่ถึง 1 ปี ทางธนาคารมักจะปฏิเสธคำขอนั้นแล้วให้กู้ในชื่อของกรรมการแทน

แต่เมื่อกู้ยืมในชื่อของกรรมการดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นหล่ะจะทำยังไง? เพราะเป็นเงินที่กู้ยืมมาในชื่อบริษัท บริษัทก็เป็นคนจ่ายดอกเบี้ย เราสามารถนำดอกเบี้ยนี้มาเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้มั้ย

                โดยสรุปตามข้อหารือของสรรพากรที่ กค 07/06/3461 ได้ความมาว่า ต้องพิสูจน์ให้เจ้าหน้าที่สรรพากรเห็นว่า “การกู้เงินมานั้น ไม่ได้กู้เงินมาเพื่อใช้ส่วนตัวของกรรมการ แต่เป็นกู้เงินมาเพื่อใช้ในบริษัท” เช่น การทำรายเงินการประชุมว่าทำไมถึงกู้เงินไม่ได้ และแสดงเอกสารประกอบต่างๆเพิ่มเติม

อ้างอิง : https://www.iliketax.com/กู้เงินส่วนตัวมาใช้ในก/

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart