กำหนดการยื่นแบบภาษีเดือนมีนาคม 2564

กำหนดการยื่นแบบภาษีเดือนมีนาคม 2564

 

กำหนดการยื่นแบบภาษีเดือนมีนาคม2564

มาดูกันว่าภาษีรายเดือนที่ต้องยื่นภายในเดือน มีนาคม 2564 มีอะไรบ้าง ?

  • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1,2,3,53,54)

1.ยื่นแบบกระดาษภายในวันที่ 8 มีนาคม 2564

2.ยื่นแบบออนไลน์ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564

 

  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.36)

1.ยื่นแบบกระดาษภายในวันที่ 8 มีนาคม 2564

2.ยื่นแบบออนไลน์ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564

 

  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)

1.ยื่นแบบกระดาษภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564

2.ยื่นแบบออนไลน์ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564

 

  • ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40)

1.ยื่นแบบกระดาษภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564

2.ยื่นแบบออนไลน์ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564

 

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : กำหนดการยื่นแบบภาษีเดือนมีนาคม 2564

อ้างอิง : https://www.facebook.com/bunchee.easy/posts/2642185746003784

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart