กำหนดการยื่นแบบภาษีเดือนเมษายน 2564

กำหนดการยื่นแบบภาษีเดือนเมษายน 2564

กำหนดการยื่นแบบภาษีเดือนเมษายน 2564

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1,2,3,53,54)

  • ยื่นแบบกระดาษ ภายในวันที่ 7 เมษายน 2564
  • ยื่นแบบออนไลน์ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.36)

  • ยื่นแบบกระดาษ ภายในวันที่ 7 เมษายน 2564
  • ยื่นแบบออนไลน์ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)

  • ยื่นแบบกระดาษ ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564
  • ยื่นแบบออนไลน์ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564

ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40)

  • ยื่นแบบกระดาษ ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564
  • ยื่นแบบออนไลน์ ภายในวันที่ 23 เมษายน 2564

อ้างอิง : https://www.facebook.com/bunchee.easy/photos/a.1466643920224645/2665339813688377/

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart