การเป็น Youtuber ต้องเสียภาษีอย่างไร ?

การเป็น Youtuber ต้องเสียภาษีอย่างไร ?

ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายสำหรับอาชีพนี้อย่างเฉพาะเจาะจงให้เสียภาษีโดยตรง จึงคิดภาษีจากประเภทที่มาของรายได้

โดยรายได้ของ Youtuber จะมีหลักๆ 3 ประเภท คือ ส่วนแบ่งค่าโฆษณาจากทาง Youtuber งานจ้างรีวิวสินค้า และการออกงาน Event

เมื่อแหล่งรายได้ต่างกัน กฎหมายสำหรับหักค่าใช้จ่ายจึงต่างกั

  1. ส่วนแบ่งค่าโฆษณาจากทาง Youtuber เป็นเงินได้ประเภทที่ 8 หักค่าใช่จ่ายได้ตามจริง
  2. รายได้จากการรีวิวสินค้า เข้าข่ายรายได้ประเภทที่ 8 หักค่าใช้จ่ายได้ตามจริง
  3. รายได้จากการออกงาน Event เป็นรายได้ได้ 2 รูปแบบ
  • รายได้ประเภทที่ 2 หักแบบเหมา 50% สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
  • รายได้ประเภทที่ 8 นักแสดงสาธารณะ หักแบบเหมา 40-60% แต่ไม่เกิน 600,000 บาท หรือ หักตามจริง

แล้วรายได้เราเข้าเกณฑ์ต้องยื่นภาษีไหม ?

              เกณฑ์ทั่วไปในการยื่นภาษีของสรรพากรคือ เดือนละ 10,000 บาท หรือปีละ 120,000 บาท แต่เกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีคือเมื่อรายได้ถึงหรือมากกว่าเดือนละ 25,000 บาท หรือ 300,000 บาทต่อปีขึ้นไป

              การดูเกณฑ์เสียภาษีของ Youtuber ต้องดูจากร้ายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายใดๆ ถ้าถึงเกณฑ์ใดที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ ก็ต้องทำตามนั้น แล้วจึงค่อยคำนวณภาษีหักค่าใช้จ่ายตามปกติ

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : การเป็น Youtuber ต้องเสียภาษีอย่างไร

อ้างอิง : “Youtuber” ต้องเสียภาษีมั้ย เสียยังไง ? – Money Buffalo

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart