การฝึกงาน

การฝึกงาน

เรียน     นักศึกษาฝึกงานหรือผู้สนใจ

เรื่อง      ฝึกงาน บัญชี ตรวจสอบบัญชี ภาษีอากรและบริการธุรกิจ

การฝึกงานจะครอบคลุมระยะเวลาประมาณ 3 – 5 เดือน หรือ 400 ชั่วโมงขึ้นไป จะทำการฝึกแบบเชิงลึกเท่านั้น ฝึกงานเกี่ยวกับ บริการทำบัญชี งานตรวจสอบบัญชี ภาษีอากรและงานที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจ บริษัท แอคโปรแท็ค จำกัด ทุกคนที่เข้ามาฝึกเสมือนเพื่อนและถือเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว บริษัท แอคโปรแท็ค จำกัด

 


การสมัครงาน

กรุณาส่ง อีเมล (Email) หรือ Line แนะนำตัวเองพร้อมเอกสารแนบ  เรซูเม่ (Resume) และ Transcript

สำหรับนักศึกษาผู้สนใจติดต่อได้ตามรายละเอียดข้างล่างนี้
กรุณาติดต่อ คุณธนารักษ์ (โจ้) เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล และ บริหารการตลาด

บริษัท แอคโปรแท็ค จำกัด (AccProTax Co.,Ltd)
สถานที่ทำงาน44/830 หมู่บ้าน อัมรินทร์นิเวศน์ 1 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Phones : 064-390-9732

Line 1: @500zkoel
Line 2: jothanarak08
Email accprotax@gmail.com
Please CC (to our alternate email) : customercare.accprotax@gmail.com

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart