กรมพัฒน์มีประกาศเลื่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

กรมพัฒน์มีประกาศเลื่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

วันนี้ (26 เมษายน 2564) กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีหนังสือแจ้งให้สามารถเลื่อนประชุมผู้ถือหุ้นได้อีก 1 เดือน นับจากวันประชุมเดิมที่นัดไว้ หากอยู่ใน จังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด (18 จังหวัด) สรุปได้ว่า…

  1. กรณีบริษัท สามารถประชุมได้ช้าที่สุดคือ 31 พฤษภาคม 2564 (กรณีวันสิ้นรอบบัญชีคือ 31 ธันวาคม 2563)
  2. ส่งบัญชีรายชือผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ได้ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2564
  3. ส่งงบการเงินภายใน 1 เดือนหลังจากประชุม ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

แต่กรณีนี้จะใช้ได้สำหรับบริษัทเท่านั้น ไม่สามารถใช้กับห้างหุ้นส่วนได้ เนื่อจากไม่ต้องมีประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นกรณีห้างหุ้นส่วนต้องยื่นงบการเงินในช่วงเวลาเดืม คือ 31 พฤษภาคม 2564 อย่างไรก็ดี คงต้องรอทางกรมสรรพากรด้วยว่า จะมีการเลื่อนวันนำส่งแบบแสดงรายการภาษีให้หรือไม่ และสอดคล้องกับระยะเวลาของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือเปล่า

สั้น ๆ อีกทีคือ ต่อให้ส่งงบได้ช้า แต่ถ้ายื่นแบบเวลาเดิม ก็ยังต้องทำอยู่ดีครับพ้ม แต่เป็นแนวโน้มที่ดีว่า อาจจะมีข่าวดีทางกรมสรรพากร

ป.ล.

  1. 18 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ชลบุรี สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร ปทุมธานี นครปฐม ภูเก็ต นครราชสีมา นนทบุรี สงขลา ตาก อุดรธานี สุพรรณบุรี สระแก้ว ระยอง ขอนแก่น
  2. บริษัทยังสามารถประชุมออนไลน์ได้ โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563

อ้างอิง : https://web.facebook.com/TaxBugnoms/photos/a.192327474126010/6111996862159012/

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart