ข้อผิดพลาดที่มักจะทำธุรกิจครอบครัวไม่ได้ไปต่อ

ข้อผิดพลาดที่มักจะทำธุรกิจครอบครัวไม่ได้ไปต่อ

ข้อผิดพลาดที่มักจะทำธุรกิจครอบครัวไม่ได้ไปต่อ

เจ้าของเป็นศูนย์กลาง – ธุรกิจประเภทนี้มักมีเจ้าของคนเดียวและมักจะให้เจ้าของใหญ่สุด จนบางทีก็ไม่ฟังเสียงของลูกจ้าง หรือพนักงาน ทั้งที่คนเหล่านี้อาจมีสิ่งที่เขาถนัดแล้วนำมาพัฒนาธุรกิจได้

ขาดทักษะการบริหาร – การบริหารกิจการมักจะมี 4 ปัจจัยหลักๆ คือ ทรัพยากรบุคคล, การเงิน, วัตถุดิบในการผลิตสินค้า, การจัดการที่ดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้ควรมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ไม่สามารถทำคนเดียวทั้งหมดได้เพราะจะเป็นภาระที่มากเกินไป ควรให้คนในครอบครัว หรือบุคคลภายบนอกที่เชี่ยวชาญมาช่วยดูแล

ปัญหา Generation – ถ้ารุ่นก่อนหน้ามีหัวคิดทันสมัย ยอมรับความเปลี่ยนแปลงได้ก็ดีไป แต่ถ้าไม่ แล้วยังคงใช้ความคิดเดิม ๆกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปแล้วอยู่ ก็รอวันที่จะหายไปได้เลย

ไม่แยกแยะเรื่องงานกับอารมณ์ส่วนตัวในครอบครัว – หลายครั้งที่ธุรกิจครอบครัวมีการทะเลาะกันรุนแรงเนื่องจากเป็นคนในครอบครัว ผู้บริหาร และทุกคนควรคุยกันด้วยเหตุผล เพราะมันอาจส่งผลให้บรรยากาศในกิจการแย่แล้วส่งผลต่อลูกจ้างด้วย

การบริหารที่ขาดคนมีฝีมือ – ถ้าเป็นในขนาดเล็กอาจยังไม่มีปัญหามากเพราะเจ้าของคนเดียวคงเอาอยู่ แต่พอธุรกิจใหญ่ขึ้น ก็ควรจะหาคนเก่งๆหรือผู้เชี่ยวชาญมาบริหารกิจกรรมต่างๆขององค์กร เช่นให้บริษัทที่รับทำบัญชีมาทำบัญชีให้

การสืบทอดตำแหน่งทายาทธุรกิจ – ธุรกิจครอบครัวมักสืบทอดธุรกิจให้ลูกหลาน ถ้าพวกเขาเป็นคนดีมีความสามารถก็โชคดีไป แต่ถ้าดันเป็นคนที่ไม่เอาอะไรเลย ก็แนะนำให้จ้างคนภายนอกมาบริหารดีกว่า หากมองในมุมธุรกิจ หรือถ้ายังไงก็ต้องเป็นคนในตระกูล ก็แนะนำให้จ้างที่ปรึกษามาคอยช่วยแนะนำจะดีกว่า

การใช้จ่ายไม่เป็นระบบ – หลายครั้งที่เจ้าของกิจการมักนำเงินที่ใช้ในการลงทุนกับกิจการมาใช้ส่วนตัว ทำให้เงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอต่อความต้องการอาจต้องกู้ยืมมาใช้ จนบางที่ก็อาจจะเป็นหนี้จนล้มละลายได้เลย

อ้างอิง : https://taokaemai.com/7-ความผิดพลาดธุรกิจครอบค/

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart